ቀን፡-13/05/2011 ዓ.ም
 

ማስታወቂያ

 

ለሮያል ኮሌጅ መምህራን በሙሉ

 

በሚከተለው ፕሮግራም መሠረት የተማሪዎች ውጤት ለሬጅስትራር ቢሮ ገቢ እንድታደርጉ እያሳወቅን፤

 
1. ከጥር13 – 14/2011 ዓ.ም ለተሰጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጊዜ ቅዳሜ ጥር 18/2011
 • ለሬጅስትራር ውጤት ማስገቢያ ጥር 20 እና 21/2011 ዓ.ም
2. ከጥር 15 – 16/2011 ዓ.ም ለተሠጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጥር 20/2011 ዓ.ም
 • ለሬጅስትራር ውጤት ማስገቢያ ጥር 22 እና 23/2011 ዓ.ም
3. ከጥር 17–18/2011 ዓ.ም ለተሠጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጥር 22/2011 ዓ.ም
 • ለሬጅስትራር ውጤት ማስገቢያ ጥር 24 እና 25/2011 ዓ.ም
4. ከጥር 20–21/2011 ዓ.ም ለተሠጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጥር 25/2011 ዓ.ም
 • ለሬጅስትራር ውጤት ማስገቢያ ጥር 26 እና 27/2011 ዓ.ም
ኮሌጁ
 

ለሮያል ኮሌጅ ተማሪዎች በሙሉ

 

ለሮያል ኮሌጅ 2ኛ፣3ኛ፣4ኛ ዓመት ነባር ተማሪዎች በሙሉ በሚከተለው ፕሮግራም መሠረት ከመምህራኖቻችሁ ጋር በመነጋገር ውጤታችሁ ሬጅስትራር ቢሮ ከመግባቱ በፊት እንድታዩ እናሳስባለን፡፡

 
1. ከጥር13 –14/2011 ዓ.ም ለተሰጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጊዜ ቅዳሜ ጥር 18/2011
2. ከጥር 15 – 16/2011 ዓ.ም ለተሠጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጥር 20/2011 ዓ.ም
3. ከጥር 17–18/2011 ዓ.ም ለተሠጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጥር 22/2011 ዓ.ም
4. ከጥር 20–21/2011 ዓ.ም ለተሠጡ ፈተናዎች
 • የተማሪዎች ውጤት ማሳያ ጥር 25/2011 ዓ.ም
ማሳሰቢያ፡- ከላይ በተጠቀሰው ቀን ውጤቱን ያላየ ተማሪ ቅሬታ የማናስተናግድ መሆኑን እናሳውቃለን፡፡

ኮሌጁ

 

ለሮያል ኮሌጅ የማታ እና የቀን የዲግሪ ፕሮግራም ነባር/2ኛ፣3ኛ እና 4ኛ/አመት ተማሪዎች በሙሉ

 

የ2011 ዓ.ም የሁለተኛ ሴሜስተር የምዝገባ ፕሮግራም

 
ተ.ቁ

የምዝገባ ጊዜ
/Registration Period/
ዘግይቶ ምዝገባ
/Late Registration/
ADD& DROP 2 ሴሜስተር ትምህርት የሚጀመርበት ቀን
1 4 ዓመት 3 ዓመት 2 ዓመት 2-4 ዓመት ከ2ኛ-4ኛ ዓመት ከ2ኛ-4ኛ ዓመት
2 ከየካቲት 01-03 /2011 . ከየካቲት 04-06 /2011 ዓ.ም ከየካቲት 07-09 /2011 ዓ.ም ከየካቲት 11-13 /2011. ከየካቲት 18-20 /2011 . የካቲት 11/2011 .

ማሳሰቢያ ፡- ከላይ በተጠቀሰዉ ፕሮግራም መሰረት ምዝገባ ያላከናወነ ተማሪ የማንቀበል መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን፡፡

 

ለአዲሱ ገበያ የዲግሪ ፕሮግራም ነባር ተማሪዎች በሙሉ

 

የሁለተኛ ሴሜስተር ምዝገባ የሚጀምረው ከየካቲት 01-09 /2011 ዓ.ም ሲሆን

 
ተ.ቁ

የምዝገባ ጊዜ
/Registration Period/
ዘግይቶ ምዝገባ
/Late Registration/ with penality
ትምህርት የሚጀመርበት ቀን

1 ለ3ኛ ዓመት ተማሪዎችለ2ኛ ዓመት ተማሪዎችADD & DROP


2 ከየካቲት 01-05 /2011 . ከየካቲት 06-09 /2011 ዓ.ም ከየካቲት 18-20
/2011 ዓ.ም
ከየካቲት 11-13 /2011. የካቲት 11/2011 .


መሆኑን አውቃችሁ አስፈላጊውን ዝግጅት እንድታደርጉ ከወዲሁ እናስታውቃለን ፡፡

ሬጅስትራር ጽ/ቤት